Ceny

Online rezervační systém ResMaster kombinuje ceny a podmínky její platnosti tak, aby byla cena pobytu nejvýhodnější pro klienta.

Příklad: klient zvolí pobyt v hotelu o délce 3 noci na termín 1. až 4. září. Hotel má nastaveny ceny následovně:

Noc 1.9. cena BAR 100 € (hotel nabízí pouze jeden typ ceny)
Noc 2.9. cena BAR 100 € a cena NonRef 90 € (hotel nabízí dva typy ceny)
Noc 3.9. cena BAR 100 € a cena NonRef 90 € (hotel nabízí dva typy ceny)

Pozn.: BAR je typ ceny, při které lze pobyt měnit nebo stornovat v definované lhůtě bez poplatků. NonRef je typ ceny, při které nelze pobyt měnit ani stornovat a platí se při rezervaci.

V takovém případě naprostá většina systémů na trhu nabídne klientovi pouze jednu cenu, která je shodná pro všechny noci pobytu a nenabízí jejich kombinaci. Výsledná nabízená cena většinou systémů tedy bude:

1.-4.9. 3 noci, každá z nich za 100 € celkem 300 € cena BAR

ResMaster bere v potaz obě možnosti a klientovi nabídne pobyt v obou variantách:

a) 1.-4.9. 3 noci, 1. noc 100 € BAR, další 2 noci po 90 € NonRef celkem 280 € cena NonRef
b) 1.-4.9. 3 noci, každá z nich za 100 € celkem 300 € cena BAR

ResMaster tedy, jako jeden z velmi mála systémů na trhu, nabídne klientovi kombinaci typů cen a to je pro hotel velká konkurenční výhoda.

Lorem ipsum

Lorem ipsum