Přehledy cen, kapacity, prodaných rezervací, logů, atd.

Administrační prostředí online rezervačního systému ResMaster (určené pro hoteliéry) zobrazuje velké množství sestav, nutných k práci s cenami a kapacitou k prodeji a statistických údajů.

  • ResMaster zobrazuje přehledně, po dnech, nastavení cen pro jednotlivé typy pokojů podle zvoleného typu ceny (např. typ BAR nebo NONREF). To umožňuje rychlou orientaci při rozhodování o hodnotě ceny pro daný den a typ ceny.
  • Stejně jako ceny ukazuje ResMaster po dnech i kapacitu k prodeji pro vybraný typ ceny a typ pokoje. To umožňuje rychlé rozhodování, kolik pokojů dát k prodeji na daný den podle typu ceny a pokoje.
  • ResMaster zobrazuje došlé rezervace, které je možné filtrovat podle řady nabízených kriterií, např. dne pořízení rezervace, jména klienta, dne příjezdu, odjezdu, typu pokoje, atd.
  • ResMaster nabízí identifikaci místa (země a města) IP počítače klienta. Tento údaj je důležitý zejména pro vyhodnocení účinností CPC kampaní podle cílového zeměpisného zaměření.

Přehledy cen, kapacity, prodaných rezervací, logů, atd.